Zaloguj się, żeby podać dane
niezbędne do przekazania nagrody
Nagroda
Weź udział w promocji „Konto na zakupy”, a otrzymasz nawet do:

200 zł
za aktywne korzystanie z Konta Optymalnego w miesiącach
styczeń 2019 r. – kwiecień 2019 r.
Promocja „Konto na zakupy” organizowana jest dla nowych klientów Banku BGŻ BNP Paribas S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o.
Regulamin promocji „Konto na zakupy”
ZAREJESTRUJ SIĘ W PROMOCJI1
Złóż wniosek o otwarcie Konta Optymalnego
za pomocą Linka promocyjnego
z kartą i dostępem do bankowości
elektronicznej do 31.12.2018 r.
ZAREJESTRUJ SIĘ
OTWÓRZ KONTO
Umowa musi zostać zawarta do 15.01.2019 r.
AKTYWNIE KORZYSTAJ Z KONTA
Do 31 stycznia 2019 r. aktywuj Aplikację GOmobile
i wykonaj min. 3 Transakcje bezgotówkowe w
Sklepach spożywczych. Następnie w miesiącach luty – marzec – kwiecień 2019 r wykonaj min. 5 Transakcji bezgotówkowych w Sklepach spożywczych i zapewnij Wpływy na kwotę min. 1000 zł


1 Rejestracji w promocji „Konto na zakupy” można dokonać od dnia 10 grudnia do osiągnięcia 1500 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 r.
Sprawdź Regulamin
Uczestnikiem Promocji „Konto na zakupy” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem konta osobistego w Banku oraz przed połączeniem BGŻ BNP Paribas z Raiffeisen Polbank Polska S.A., nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego zarówno w BGŻ BNP Paribas ani w Raiffeisen Polbank Polska S.A, oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.
Kiedy otrzymasz premię o łącznej wartości do 200 zł?
Pierwszą nagrodę w wysokości 50 zł otrzymasz za aktywację Aplikacji GOmobile do 31 stycznia 2019 r. oraz wykonanie min. 3 Transakcji bezgotówkowych w Sklepach spożywczych w miesiącu styczniu 2019 r.

Drugą, Trzecią i Czwartą nagrodę w wysokości 50 zł każda otrzymasz za wykonanie min. 5 Transakcji bezgotówkowych w Sklepach spożywczych oraz za otrzymanie Wpływów na Konto Osobiste na łączną kwotę min. 1000 zł w każdym z miesięcy luty - marzec - kwiecień 2019 r.

Informację o pierwszej i drugiej nagrodzie otrzymasz do 19 marca 2019 r., a przelew kwoty nagrody do 31 marca 2019 r. po spełnieniu opisanych w Regulaminie promocji warunków w zakresie odbioru nagrody.

Informację o trzeciej i czwartej nagrodzie otrzymasz do 17 maja 2019 r., a przelew kwoty nagrody do 31 maja 2019 r. po spełnieniu opisanych w Regulaminie promocji warunków w zakresie odbioru nagrody.

Otwórz konto i weź udział w Promocji!
Konto Optymalne
0 zł
za prowadzenie
rachunku
0 zł
za obsługę karty debetowej
dla posiadacza konta

Sprawdź wszystkie opłaty i prowizje: Tabela Prowizji
Nota prawna

W jaki sposób otrzymam potwierdzenie rejestracji w Promocji „Konto na zakupy”?

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otworzenie konta w Promocji „Konto na zakupy”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Czy każdy otwierający konto otrzyma premię 200 zł?

Nie, aby otrzymać premię konieczne jest zarejestrowanie się na stronie www.kontonazakupy.pl, otwarcie konta z Linku promocyjnego i spełnienie wszystkich wymaganych Regulaminem promocji „Konto na zakupy” warunków.

Jak składać reklamacje?

Napisz do Organizatora Promocji „Konto na zakupy” : kontakt@kontonazakupy.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Skibicka 29, 02-269 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojejwiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu,24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Czy mogę założyć kilka kont w Promocji „Konto na zakupy” i otrzymać premię kilkukrotnie?

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia promocji „Konto na zakupy” czynna jest
w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Konto na zakupy” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontakt@kontonazakupy.pl. Informacje o promocji „Konto na zakupy”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie www.kontonazakupy.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Konto na zakupy” trwa do osiągnięcia 1500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 31.12.18 r.
Otrzymanie nagród pieniężnych o łącznej wartości do 200 zł w ramach Promocji „Konto na zakupy” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
Otrzymanie Pierwszej nagrody w wysokości 50 zł:
(i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.kontonazakupy.pl, w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 10.12.2018 r. do osiągnięcia liczby 1500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 31.12.2018 r., a następnie
(ii) w terminie od dnia 10.12.2018 r. do 31.12.2018 r. złożenia w sposób opisany w Regulaminie promocji wniosku o zawarcie z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego konta osobistego z planem taryfowym Konto Optymalne wraz z kartą debetową oraz dostępem do bankowości elektronicznej Pl@net oraz Aplikacja mobilna GOmobile („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Konto na zakupy” („Regulamin Promocji”) oraz zawarcie Umowy ramowej za pośrednictwem kuriera w zakresie objętym wnioskiem do dnia 15.01.2019 r.
(iii) aktywowania Aplikacji mobilnej GOmobile do dnia 31 stycznia 2019 r.
(iv) Do dnia 31 stycznia 2019 r. wykonania min. 3 Transakcje bezgotówkowe w Sklepach spożywczych
Otrzymanie Drugiej nagrody w wysokości 50 zł:
(i) spełnienia warunków do otrzymania Pierwszej nagrody,
(ii) w miesiącu lutym 2019 r. wykonania min. 5 Transakcji bezgotówkowych w Sklepach spożywczych
(iii) w miesiącu lutym 2019 r. otrzymania Wpływów na Konto Osobiste na łączną kwotę min. 1000 zł.
Otrzymanie Trzeciej nagrody w wysokości 50 zł:
(i) spełnienia warunków do otrzymania Drugiej nagrody,
(ii) w miesiącu marcu 2019 r. wykonania min. 5 Transakcji bezgotówkowych w Sklepach spożywczych
(iii) w miesiącu marcu 2019 r. otrzymania Wpływów na Konto Osobiste na łączną kwotę min. 1000 zł
Otrzymanie Czwartej nagrody w wysokości 50 zł:
(i) spełnienia warunków do otrzymania Trzeciej nagrody,
(ii) w miesiącu kwietniu 2019 r. wykonania min. 5 Transakcji bezgotówkowych w Sklepach spożywczych
(iii) w miesiącu kwietniu 2019 r. otrzymania Wpływów na Konto Osobiste na łączną kwotę min. 1000 zł

Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 24 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz, przed przejęciem przez Bank podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska - w Raiffeisen Polbank Polska S.A., które zakończyło się dnia 31.10.2018 r., oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.
Partnerem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).
Konto Osobiste, o którym mowa w Regulaminie promocji „Konto na zakupy” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym z planem taryfowym Konto Optymalne, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http://bgzbnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).